zpět

Vodicí psi pro zrakově postižené

Vodicí pes je jednou z "kompenzačních pomůcek" pro samostatný pohyb zrakově postižených lidí a to nejen zcela nevidomých, ale i slabozrakých nebo se zbytky zraku. Úkonů, které musí během výcviku zvládnout, je asi třicet. Učí se obcházet menší překážky, zastavit na kraji chodníku, jezdit hromadnou dopravou, nevšímat si nedůležitých podnětů, vyhledávat některá místa, jako jsou například schody či dveře. Trénuje chůzi na sídlištích, která jsou plná hrajících si dětí a pobíhajících psů. V centru města se učí zvládat všudypřítomný hluk, dopravu, opravy chodníků, eskalátory a spoustu dalších záludností, které na něj a jeho pána budou každý den číhat. Jeho práce vypadá jednoduše, ale od psa vyžaduje obrovské soustředění. Musí se chovat jako vůdce schopný samostatného rozhodování a zároveň jako poslušný pes svého pána. Již ve výcviku musí zvládat vodit svého instruktora bez zrakové kontroly.
Pro bezpečný pohyb této dvojice člověk a pes je tedy nezbytná dokonalá vzájemná souhra, které musí předcházet perfektní příprava psa i vyčerpávající proškolení budoucího majitele vodicího psa.

Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodící pes

  1. Nikdy vodícího psa nevyrušujte v jeho práci. Nikdy na psa nemlaskáme, nehvízdáme na něj, ani na sebe jiným způsobem neupozorňujeme.
  2. Nikdy na vodícího psa nesaháme, nehladíme jej a nemluvíme na něj bez vědomí majitele.
  3. Nikdy k sobě vodícího psa nevoláme.
  4. Nikdy psa nekrmíme bez vědomí majitele.
  5. Chceme-li pomoci člověku s vodícím psem, vždy oslovíme nejprve člověka
  6. Pomáháme-li člověku s vodícím psem, nikdy nemanipulujeme se psem.
  7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolíme vodícího psa obtěžovat, očichávat ho či jinak vyrušovat v práci.
  8. Míjíme-li vodícího psa se svým psem, máme svého psa vždy na vodítku.
  9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dáme přednost člověku s vodícím psem.
  10. V dopravním prostředku umožníme umístění vodícího psa - uvolníme místo.

Je nutné respektovat fakt, že nevidomý s vodícím psem má přístup do obchodů, restaurací, všech typů škol, školských a zdravotnických zařízení, úřadů a všech kulturních a sportovních zařízení.


zpět


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010