zpět

Nevidomí a slabozrací lidé sportují

ORGANIZACE V ČR, KTERÉ SDRUŽUJÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ SPORTOVCE:
Svaz zrakov? postižených sportovce je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů, ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé a to na všech úrovních, tedy od rekreační až po vrcholovou.
TJ ZORA je sportovní organizace s celostátní působností. Sdružuje nevidomé i slabozraké, má členy z řad dětí a mládeže, i dospělé.
Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu při škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené se od sedmdesátých let minulého století věnuje dětem s vážným poškozením zraku.

SPORTY, KTERÉ ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ LIDÉ NEJČASTĚJI PROVOZUJÍ:
Atletika - běhá se na vzdálenosti od 60 m po maraton. Nevidomý běhá s trasérem, který mu pomáhá při orientaci zvukovými signály, slovním doprovodem nebo krátkou smyčkou, která spojuje jejich ruce. Slabozrací při běhu na dráze běhají v menším počtu podél zřetelně vyznačených čar. Skáče se do dálky i do výšky za asistence naváděče. Při vrhačských disciplinách je třeba nevidomého přivést do vrhačského sektoru a ukázat jemu směr odhodu.
Cyklistika - soutěží se v dráhových i silničních disciplínách na tandemech, kde zrakově postižený sedí za vidomým pilotem. Pilot-spolujezdec nesmí provozovat profesionálně cyklistiku.
Lyžování běžecké a sjezdové - nevidomý je vždy provázen trasérem, slabozrakým lyžařem potom stačí již zřetelně vyznačená trať.
Plavání - plavou se všechny styly a vzdálenosti pouze na obrátce se vyžaduje asistence druhé osoby, která nevidomého plavce upozorní na obrátku poklepem holí k tomu účelu přizpůsobenou
Goalball - fotbal pro nevidomé, hrají dvě tříčlenná družstva na hřišti o velikosti 9 x 18 m ozvučeným míčem. Družstvo musí hájit svou 9 m širokou branku.
Kuželky - princip spočívá v tom, že hráč posílá po dráze kouli, která má na druhém konci dráhy srazit co nejvíce z 9 kuželek.
Bowling - hraje se na klasické dráze s upravenými pravidly
ShowDown - pinpong pro nevidomé
Šachy - hraje se na plasticky vyznačené šachovnici s odlišně označenými figurami
Silový trojboj - fyzicky náročné vzpírání břemen v různých polohách
Lukostřelba - v zahraničí se střílí metodou, kdy je nevidomý lukostřelec zcela odkázán na pomoc vidícího. U nás se vyvinula metoda míření, díky které je schopen zcela samostatně realizovat střelbu bez pomoci vidícího a mířit zároveň přesněji.
Střelba zvuková – simulovaná střelba z pistole, která je připojená k počíta?i a střílí se na terč, který dává zvukovým znamením najevo, jak dobře či jak špatně střelec míří
Turistika - lze provozovat v rozličných prostředích a formách po celý rok. Turistika pěší, vodní i na kolech přináší rovnocenné spojení pohybové a poznávací činnosti. Terény a vodní toky lze vybírat podle zdatnosti a zájmů. Nevidomým zvláště prospějí vidící průvodci s bohatými znalostmi a schopnostmi popisovat okolí. Aktivními účastníky tohoto sportu mohou být i vodicí psi.
Vodní sporty – windsurfing, vodní turistika
Ostatní sporty - jedná se o rozličné skupinové aktivity podle zájmu a fyzické zdatnosti. Patří sem pravidelná tělesná cvičení, jóga, judo, horolezectví, potápění, rafting, cykloturistika, jezdectví, speleologie, paragliding a další.


zpět


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010