zpět

Kdo je zrakově postižený?

Stává se, že jsou lidé zmatení, když si mají utvořit jasnou představu o člověku, který je těžce zrakově postižený. Například to, že člověk používá bílou slepeckou hůl, neznamená, že vidí pouze naprostou tmu. Tak jak to tedy je?

Těžce zrakově postižení jsou lidé s různými druhy stupni snížených zrakových schopností. Poškození zraku u těchto lidí nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje (běžné nošení dioptrických brýlí).

Zrakové postižení se dá rozdělit na:

 • Zrakovou vadu lehčího stupně (nošením dioptrických brýlí dosáhnete „normálního“ vidění).
 • Těžké zrakové postižení (běžná brýlová korekce nepostačuje k plnému = „normálnímu“ vidění).
 • Nevidomí
 • Slabozrací


Podle výsledků očního vyšetření je možno zrakově postiženého člověka zařadit do některé z 5 kategorií zrakového postižení:

 • Kategorie 1: střední slabozrakost
 • Kategorie 2: silná slabozrakost
 • Kategorie 3: těžce slabý zrak (zbytky zraku)
 • Kategorie 4: praktická nevidomost (zachovaný světlocit)
 • Kategorie 5: úplná nevidomost


Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost (zraková ostrost do dálky) a velikost zorného pole (zorné pole může být zúženo, omezeno nebo s lokálními výpadky).

Pro objektivnější diagnostiku se pečlivě zkoumají i další zrakové funkce:

 • Kontrastní citlivost (šeroslepost)
 • Schopnost rozlišovat barvy
 • Vnímání hloubky
 • Schopnost lokalizovat
 • Fixovat předměty
 • Sledovat pohyb apod.


Poznámka: Různé oblasti (školství, zdravotnictví, sociální věci) mají trochu odlišné dělení zrakových postižení a svoji užívanou terminologii.

***
Bílou hůl nebo i vodicího psa mohou používat i lidé slabozrací, tedy ti, kteří "ještě něco vidí", ale hůl nebo pes jim pomůže s lepší orientací v prostoru. (více v článku Bílá hůl, Vodicí psi..)


zpět


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010