zpět

Bílá hůl

Bílá hůl je vnímána jako symbol nevidomého člověka. Nosí ji však i slabozrací a jinak těžce zrakově postižení lidé, aby bylo zřejmé, že je nutné brát na tuto okolnost ohled a v případě potřeby poskytnout pomoc.
Existuje i červenobílá hůl, ta je určena pro hluchoslepé osoby.
Poznámka: Bílé hole si u nás můžete vyzkoušet, obdržíte také kód na objednání a poskytneme Vám potřebné sociální poradenství.

Bílé hole mohou plnit v zásadě čtyři funkce:
a) Funkci signalizační
Signalizační funkcí se rozumí skutečnost, že bílá barva na holi upozorňuje kolemjdoucí a řidiče na osobu těžce zrakově postiženou a že je tedy nutné brát na tuto okolnost ohled a v případě potřeby poskytnout pomoc. Tuto funkci splňuje každá bílá hůl.
b) Funkci ochrannou
Hůl upozorní v dostatečném předstihu na překážku a tím chrání před případným střetem.
c) Funkci orientační
Hůl vyhledává body a znaky hmatového charakteru a tím napomáhá k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých osob.
d) Funkci opěrnou
Hůl jako prostředek opory pro starší a nemocné zrakově postižené osoby.
Je zřejmé, že každý typ bílé hole může plnohodnotně splňovat dvě až tři funkce.
Neexistuje "univerzální bílá hůl" a nelze tedy očekávat, že jeden typ hole bude splňovat všechny čtyři funkce.
Má-li totiž hůl plnit především funkci opory, nemůže zároveň sloužit (nebo jen velmi omezeně) k prostorové orientaci a ochraně před překážkami a naopak, je-li hůl svojí konstrukcí, tvarem rukojeti a délkou určena k prostorové orientaci, těžko může sloužit jako opora.

Z těchto důvodů se bílé hole rozdělují do tří skupin podle hlavní funkce, kterou plní:

1. Hole orientační

Jsou určeny k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých osob. Plní funkci orientační, ochrannou a signalizační.
Jedná se o dlouhou hůl, nejčastěji mezi 110 a 140cm. Její dolní konec je neustále ve styku se zemí (kyvadlová technika, kluzná technika), má tedy masivnější dolní koncovku s větším rádiusem, aby hůl nezadrhávala, a s dostatečnou zásobou materiálu na obroušení, event. rotační koncovku, má tvarovanou rukojeť umožňující odpovídající způsob držení.


2. Hole signalizační
Lze využít v těchto situacích: chůze s průvodcem, chůze s vodícím psem, pohyb v interiéru, označení slabozrakých osob (např. v dopravě).
Jedná se o „nesenou" hůl, která plní funkci signalizační event. ochranou, jen občas se použije i k vyhledání orientačního bodu či linie, velmi omezeně tedy může plnit i funkci orientační.
Dolní konec hole není v kontaktu se zemí (nebo jen zřídka), není tedy potřeba masivní koncovka, která zhoršuje vlastnosti hole (vyšší váha, posouvání těžiště). Způsob držení bývá odlišný od dlouhé hole, často se používá "tužkové" držení, často se hůl nedrží na horním konci, ale níž (diagonální technika), často je využívána pouze chvilkově, např. slabozrakými při přecházení vozovky.

3. Hole opěrné
Jsou určeny osobám s kombinovaným zrakovým a pohybovým postižením, zpravidla starším lidem.
Plní především funkci opěrnou a signalizační.

Konstrukce:

  • Neskládací
  • Skládací
  • Teleskopická
  • Kombinovaná (skládací + teleskopická

zpět


Naši činnost podporují:


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010