you are here: Our services /

Průvodcovská a předčitatelská služba

Nevidomý a těžce slabozraký člověk bývá díky svému handicapu často vyřazen z běžného života společnosti. Obtížněji se vyrovnává s nutností dělat řadu věcí zcela jiným způsobem, než většina ostatních lidí. Cítí omezení v možnostech vzdělávání, pracovního i společenského uplatnění. Soustavné neuspokojování cílů, přání a tužeb, i uvnitř primárních skupin, vede k postupnému snižování sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů s okolím a postupné izolaci. Příprava nevidomého pro život vyžaduje, aby byl co nejméně závislý na ostatních, tj. vystupuje do popředí dovednost orientace v prostoru a samostatný pohyb, manuální a intelektuální dovednosti, tělesná zdatnost, odvaha, vitalita, zdravé sebevědomí, kladný postoj k tvůrčí práci člověka, poměr k hodnotám aj.Attached documents:Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../../doc/Ceník PPS od 1.9.2012.doc in /home/ftpusr/ftptyflo/praha.tyflocentrum.cz/adm/fce-public.php on line 53
ikona souboru [jpg, 0 B]
ikona souboru [doc, 362.5 KB]


Our supporters and partners:


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010