nacházíte se: Realizované projekty

Realizované projekty

TyfloCentrum Praha v minulých letech realizovalo několik úspěšných projektů určených pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje.

 

Práce bez bariér

září 2005 - srpen 2007

Cílem projektu byla podpora pracovního uplatnění zrakově postižených lidí na území Prahy. V partnerství s SE&Partners, s. r. o., Tyfloservisem, o. p. s. a Gymnáziem a obchodní akademií pro zrakově postiženou mládež.

Financováno z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu ČR - JPD 3, 1. výzva.


Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Středočeského kraje

leden 2006 - červen 2007

Cílem projektu bylo rozšířit služby TyfloCentra do Středočeského kraje, konkrétně do Kolína, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníka. V partnerství se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Městem Kolín, Městem Mladá Boleslav, Městem Přibram, a Městem Rakovník.

Financováno z Evropského sociálního fondu, rozpočtu Středočeského kraje a státního rozpočtu ČR - SROP, 2. výzva.


Cesty ke stabilitě

srpen 2006 - listopad 2007

Cílem projektu bylo personálně posílit kapacitu TyfloCentra, poskytnout pracovníkům vzdělávání a supervize a zejména vytvořit standardy kvality sociálních služeb. V partnerství s Městskou částí Praha 1.

Financováno z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu ČR - Globální grant JPD 3, 2. výzva.

 

Jak uspět na trhu práce

leden 2009 - červen 2011

Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace a rozvoj klíčových kompetencí zrakově postižených tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a standardu trhu práce na území hlavního města Prahy.

Financováno z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu ČR - OP Praha Adaptabilita, 1. výzva.

 


 Naši činnost podporují:


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010