Naše služby

Služby TyfloCentra Praha, o. p. s.  jsou určeny osobám od 15 let se zrakovým handicapem na území Prahy.
 

Registrované služby:

Cíle služby:

Průvodcovská a předčitatelská služba

Prostřednictvím průvodcovské a předčitatelské služby poskytujeme podporu lidem, kteří vzhledem ke svému zrakovému postižení mají omezenou možnost samostatného pohybu, orientace a přístupu k informacím. Cílem této služby je rozšíření škály činností, které může člověk se zrakovým postižením samostatně a osobně realizovat. 

Zásady poskytování sociálních služeb: