Ceník PPS od 1. 9. 2022

Doprovod uživatele/předčítání dokumentů: 120,- Kč / 1 hodina

Cena se vypočítává podle skutečně spotřebovaného času nutného k realizaci úkonů služby a poměrně se krátí.