nacházíte se: Úvod
zpět

Nezbytnost používání ochranných prostředků v čase doprovodu.

Vážená paní, Vážený pane,

oslovujeme Vás v souvislosti s ochranou obyvatelstva proti rozšíření onemocnění COVID-19.

Dovolujeme si Vám připomenout, že během využívání našich služeb je nezbytné používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, šátek, šál apod.).

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí takový ochranný prostředek, zakrývající ústa a nos, mít dvě cizí osoby, jsou-li v bližší vzdálenosti než 2 metry. Jak jistě sám/a víte, doprovod nelze realizovat jinak, než na vzdálenost velmi blízkou. Průvodci Tyflocentra Praha byly řádně proškoleni o hygienických zásadách a jsou vybaveni ochrannými pomůckami. V průběhu doprovodu budou mít vždy roušku.

O stejnou ohleduplnost bychom chtěli požádat i Vás a to až do ukončení těchto mimořádných opatření státu.

Děkujeme, Vaše Tyflocentrum Praha.


zpět


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010