nacházíte se: Úvod
zpět

Zemřel Milan Pešák, bývalý prezident SONS

Milan Pešák se narodil v roce 1963 a již v dětství ztratil zrak. Po dokončení gymnázia se dlouhá léta živil jako programátor a později se také jako konzultant podílel na organizaci kurzů prostorové orientace pro nevidomé. V roce 1992 nastoupil na pozici výkonného ředitele České unie nevidomých a slabozrakých, kde působil 14 let a v roce 1994 byl zvolen prezidentem této organizace. Milan Pešák stál u zrodu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a byl zvolen do jejího čela. V roce 2001 mu byla ministrem zdravotnictví udělena výroční cena za práci ve prospěch zdravotně postižených za mimořádné zásluhy o rozvoj svépomocných aktivit zrakově postižených občanů v ČR. V roce 2002 se aktivně zapojil do politiky, působil např. jako radní hl. města Prahy pro oblast zdravotnictví a v letech 2010 -2016 jako senátor.


zpět


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010